ФИЛМСКА РАБОТИЛНИЦА СО БОРЈАН ЗАФИРОВСКИ: ПОВИК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА УЧЕСНИЦИ

Во рамките на новиот проект со наслов “Во филмската лабораторија на природата” кој ќе го реализираме во периодот од февруари до септември 2023 започнуваме со отворен повик до млади надежни уметници и аматери љубители на седмата уметност.

Станува збор за едукативно-уметнички проект и има за цел да го подигне нивото на јавна свест за еколошките прашања во урбаната средина на градот Скопје и да се поддржи проактивниот однос на поединецот кон општествените промени денес.

Проектот е место за спојување, креативно истражување и изразување, каде што уметниците и сите оние што се заинтересирани да го искусат креативниот процес ќе можат да ги развијат и надградат своите интереси, знаења и вештини. На овој начин учесниците ќе имаат прилика да ги споделат и надградат своите заеднички интереси …

Willkommen bei der GMDFZ

Die Gesellschaft für mazedonisch-deutsche Freundschaft und Zusammenarbeit ist eine Nichtregierungsorganisation und Organisation der Zivilgesellschaft, die durch ihre Tätigkeit die mazedonisch-deutsche kulturelle, akademische und wissenschaftliche Zusammenarbeit fördert. Die Gesellschaft wurde 1994 gegründet und hat als Mitglieder viele renommierte Germanisten, Ärzte, Professoren und Unternehmer, die eine intensive Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen und – Institutionen in Deutschland pflegen.

Im Rahmen ihrer Tätigkeit hat die Gesellschaft eine aktive und kontinuierliche Zusammenarbeit mit Vertretungen deutscher Organisationen in der Republik Mazedonien, vor allem mit der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland und mit dem Goethe Institut – Verbindungsbüro Skopje.

AKTUELLE Ereignisse

ОНЛАЈН-ПРЕДАВАЊЕ: „Е-КНИГИ ВО БИБЛИОТЕКИТЕ. АKТУЕЛНИ ПРОБЛЕМИ СО ДИГИТАЛНОТО ЗАЈМУВАЊЕ – ИСКУСТВА ОД ГЕРМАНИЈА“

Во едно современо општество, библиотеките се воспитно-образовни центри за младата популација, но пред сѐ и над сѐ нивна задача е евидентирање, чување и заштита на

Lesen Sie mehr...

ОНЛАЈН-ПРЕДАВАЊЕ: „Е-КНИГИ ВО БИБЛИОТЕКИТЕ. АKТУЕЛНИ ПРОБЛЕМИ СО ДИГИТАЛНОТО ЗАЈМУВАЊЕ – ИСКУСТВА ОД ГЕРМАНИЈА“

Во едно современо општество, библиотеките се воспитно-образовни центри за младата популација, но пред сѐ и над сѐ нивна задача е евидентирање, чување и заштита на

Lesen Sie mehr...

Vergangene Ereignisse

Nützliche Links