ФИЛМСКА РАБОТИЛНИЦА „ВО ФИЛМСКАТА ЛАБОРАТОРИЈА НА ПРИРОДАТА“

Во периодот од 11.09.2023 до 19.09.2023 во организација на Друштвото за македонско-германско пријателство и соработка а поддржано од Гете Институт Скопје се оддржа филмска работилница „Во филмската лабораторија на природата“ под менторство на режисерот Борјан Зафировски

Станува збор за едукативно-уметнички проект и имаше за цел да го подигне нивото на јавна свест за еколошките прашања во урбаната средина на градот Скопје и да се поддржи проактивниот однос на поединецот кон општествените промени денес.

Проектот е место за спојување, креативно истражување и изразување, каде што уметниците имаа можност да го искусат креативниот процес, да ги развијат и надградат своите интереси, знаења и вештини. На овој начин учесниците имаа прилика да ги споделат и надградат своите заеднички интереси.

Willkommen bei der GMDFZ

Die Gesellschaft für mazedonisch-deutsche Freundschaft und Zusammenarbeit ist eine Nichtregierungsorganisation und Organisation der Zivilgesellschaft, die durch ihre Tätigkeit die mazedonisch-deutsche kulturelle, akademische und wissenschaftliche Zusammenarbeit fördert. Die Gesellschaft wurde 1994 gegründet und hat als Mitglieder viele renommierte Germanisten, Ärzte, Professoren und Unternehmer, die eine intensive Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen und – Institutionen in Deutschland pflegen.

Im Rahmen ihrer Tätigkeit hat die Gesellschaft eine aktive und kontinuierliche Zusammenarbeit mit Vertretungen deutscher Organisationen in der Republik Mazedonien, vor allem mit der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland und mit dem Goethe Institut – Verbindungsbüro Skopje.

AKTUELLE Ereignisse

ОНЛАЈН-ПРЕДАВАЊЕ: „Е-КНИГИ ВО БИБЛИОТЕКИТЕ. АKТУЕЛНИ ПРОБЛЕМИ СО ДИГИТАЛНОТО ЗАЈМУВАЊЕ – ИСКУСТВА ОД ГЕРМАНИЈА“

Во едно современо општество, библиотеките се воспитно-образовни центри за младата популација, но пред сѐ и над сѐ нивна задача е евидентирање, чување и заштита на

Lesen Sie mehr...

ФИЛМСКА РАБОТИЛНИЦА „ВО ФИЛМСКАТА ЛАБОРАТОРИЈА НА ПРИРОДАТА“

Во периодот од 11.09.2023 до 19.09.2023 во организација на Друштвото за македонско-германско пријателство и соработка а поддржано од Гете Институт Скопје се оддржа филмска работилница „Во филмската лабораторија

Lesen Sie mehr...

Vergangene Ereignisse

Nützliche Links