Mitgliedschaft

Потполнете ја формата за зачленување

* За да се зачлените уплатете годишна членарина во висина од 300,00 денари на нашата сметка:
300000002410389 Комерцијална Банка Скопје.