КУРСЕВИ ПО ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК ЗА ЧЛЕНОВИ НА ДРУШТВОТО

Почитувани членови и пријатели, ЗДМГПС со задоволство Ви најавува дека ќе стипендира 15 свои членови кои имаат интерес во изучување на германскиот јазик. Оваа година поддршката на ЗДМГПС изнесува: Покривање на две третини од сумата за едносеместрален курс по германски јазик во Центарот за Странски Јазици: Курсевите ќе започнат од септември, а ќе завршат на […]