РАБОТИЛНИЦА ЗА ПРЕВОД

Poster rabotilnica

ЗДМГПС- Скопје организира работилница за превод на книгата „Седмата страна на коцката“ од академик Влада Урошевиќ од македонски на германски јазик.

Работилницата ќе ја водат лекторката Маријана Ѓорѓиева и преведувачот Бенјамин Лангер и е наменета пред се за студенти од 3 и 4 студиска година од Катедрите за Превод и толкување на германски јазик и книжевност, но и за сите заинтересирани за превод на литература кои имаат добри познавања на германскиот јазик.

МЕСТО: Германска читалница

ВРЕМЕ:12-14 мај од 11:00 до 15:00 часот

РОК ЗА АПЛИЦИРАЊЕ: 1 мај 2016 година

Пријавувањето може да го направите со испраќање на лични податоци (име, презиме, година на раѓање и професија) на e-mail: [email protected] или [email protected]

Проектот е поддржан од страна на Гете-Институт Канцеларија за врски Скопје

Зачленете се за Новости