Листа на избрани кандидати за курсеви по германски јазик

Ве известуваме дека ЗДМГПС направи избор на 15 свои членови кои ќе добијат можност да ги посетуваат едносеместралните курсеви по германски јазик во Центарот за Странски Јазици во Скопје. На кандидатите ќе им биде овозможено покривање на две третини од висината на курсот.

Исто така направен е избор и на 5 членови кои се најдоа на листата за чекање, а кои ќе добијат можност во случај на откажување на некој од погорерангираните апликанти.

 Листа на избрани кандидати

Зачленете се за Новости