Годишно Собрание 2019

ЗДМГПС на 18.04.2019 (четврток) со почеток во 17:00 часот во просториите на ЕУ-Инфо Центар ќе го одржи своето ГОДИШНО СОБРАНИЕ.

Поканети се сите членови, како и секој кој има интерес за активностите на друштвото. Со оглед на тоа што ова Собрание е изборно присуството особено важно.

Обновувањето на членството за 2019 година ќе можете да го направите со уплата на 300 денари на жиро-сметката на ЗДМГПС бр. 300000002410389 Комерцијална Банка А.Д. Скопје или лично на денот на Собранието.

Зачленете се за Новости