Слепа точка, Скопје

slepatocka

Изложба и видео проект со интернационалната уметничка група Камеракартел

Проект на Вибке Штадлер, културен менаџер од Невладината организација Контрапункт, Скопје, Македонија.

СЛЕПА ТОЧКА СКОПЈЕ беше замислен како привремена платформа во Скопје од страна на Марте Кислинг, Штефани Сара Лауке, Ванеса Ника Милер и Вибке Штадлер. Проектот беше организиран како настан поделен на три меѓусебно поврзани делови. Беа презентирани филмски и дискурсивни позиции на сопствената и странската перцепција на урбаните простории и нивните празни места.

Зачленете се за Новости