Револвер

revolver

Ново германско кино

Во текот на четири дена, од 8 до 11 април 2011 година во Кинотека на Македонија се прикажаа филмови, остварувања на редакцискиот тим на списанието „Револвер“, како и „Чистиот копнеж“ на Валеска Гризбах, кој спаѓа во филмовите од „Берлинското училиште“ и „Новел вог Алеманде“, а сето ова беше придружено со дискусии и работилници. Проектот е на Вибке Штадлер, културна менаџерка на невладината организација Контрапункт од Скопје.

Зачленете се за Новости