Приватно/Јавно

Земање простор –– Создавање простор

Во тек на четири дена, од 9 до 12 јуни 2011 година, се случуваше проектот Приватно/Јавно со цел да се да се открие Скопје на еден нов начин. Носител на проектот беше Вибке Штадлер, културен менаџер на невладината организација „Контрапункт“ од Скопје. Прашањата што беа третирани се однесуваа на приватното усвојување на јавни простори и во врска со правата на жителите на определен град, за нивната улогата и одговорноста што во тоа ја игра културата. Проектот беше реакција на актуелните случувања во културната политика и архитектурата на Скопје. Градот беше разбран како животен простор во кој се преплетуваат најразлични историски врски. Од голема корист за градот, кој креативноста ја разбира како понуда за комуникација за сите, е директно да се интервенира во градските области и таму, на лице место, да се разговара со луѓето. Културата е извор за создавање на идентитет и главен критериум за вклучување и учество. Може да почне со процеси со цел критички и аналитички да разгледа одредени општествени теми.

Зачленете се за Новости