ОНЛАЈН-ПРЕДАВАЊЕ: „Е-КНИГИ ВО БИБЛИОТЕКИТЕ. АKТУЕЛНИ ПРОБЛЕМИ СО ДИГИТАЛНОТО ЗАЈМУВАЊЕ – ИСКУСТВА ОД ГЕРМАНИЈА“

Во едно современо општество, библиотеките се воспитно-образовни центри за младата популација, но пред сѐ и над сѐ нивна задача е евидентирање, чување и заштита на резултатите од „интелектуалната продукција“ на човековиот ум. Но, својата улога не можат да ја извршуваат доколку нивното функционирање не е поддржано со современата информациска и комуникациска технологија. Информациската технологија предизвика радикални промени во сценариото за библиотеките. Во библиотеките покрај другата некнижна граѓа влезе во фондовите и Онлајн-граѓата. На светско ниво електронската книга се појавува во библиотеките на различни начини, на пример со дигитализација на стари наслови, во соработка со издавачите и книжарите, па се до популарни комерцијални платформи кои соработуваат со библиотеките. Многу малку, пак се говори за зајмување на е-книги поради проблематиката со авторските права кој се однесуваат на нив. Кај зајмувањето на е-книгите веќе со години има правна празнина, со тоа што понудата на библиотеките значително е ограничена. Тоа би требало веќе да се промени.

Предавањето првенствено ќе се фокусира на тековните проблеми кои во законската рамка спречуваат сите е-книги што се достапни на пазарот да бидат „позајмени“ од библиотеките.

Покрај ова ќе бидат одговорени и следниве прашања:

  • Што е точно EBLIDA?

и

Предавач: Клаус Петер Бетгер

Зачленете се за Новости