Стипендистката на ЗДМГПС Теодора Гелева зборува за нејзиното искуство и стекнато знаење од курсот по германски јазик

prasalnik

1. Почитуван слушател. Веќе три месеци активно земаш учество на курсот по германски јазик кој е кофинансиран од Друштвото за македонско-германско пријателство и соработка Скопје. До која мера курсот досега ги исполни твоите очекувања? Имаш ли било какви забелешки во врска со наставата и организацијата? Организацијата е одлична. Тимот кој завзема активно учество на овој […]