Стипендиската програма на Германското стопанство за 2018 година

Во рамките на стипендиската програма, високо квалификувани кандидати од Западниот Балкан учествуваат во три до шестмесечна пракса во водечки германски претпријатија. Аплицирајте од 1 октомври до 13 ноември 2017 година! Повеќе информации на следниов линк