„За буквите, сликовниците и библиотеките” : идеи и проекти за поддршка на читањето кај деца на училишна возраст

„За буквите, сликовниците и библиотеките"

Работилница 27 и 28 октомври 2014 Центар за конференции и студииво НУБ „Св. Климент Охридски“ – Скопје   Во рамките на одбележувањето на 20-годишниот јубилеј на Германската читалница, Националната и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ – Скопје и Гете-Институтот, организираат работилница за поддршка на читањето кај деца на училишна возраст, насловена „За буквите, сликовниците и […]