Повик за доставување предлог проекти

Почитувани членови, Друштвото за македонско-германско пријателство и соработка објавува повик за доставување предлог проекти за реализација во 2015 година. Проектите кои финансиски ќе бидат поддржани од ЗДМГПС во соработка со Гете-Институтот треба да бидат од културен и образовен карактер и да бидат во насока на продлабочување на македонско-германските културни односи. Ве молиме да ни испратите: […]