Филмска вечер

Еден мој пријател Die Eule,  магазинот кој е основан од германисти и е резултат на студентска иницијатива на Катедрата за германски јазик и книжевност на Универзитетот „Св. Кирил и Методи“ во Скопје работеше на своето прво издание, како и на изработката на интернет-блог. Со поддршка на Гете-институт и ДААД, а во соработка со Германската читалница, […]