Им:про – култура на изведување 2

impro

Работилница за импровизациски театар со учесници од Скопје, Приштина и Тетово Проект на Ксенија Чочкова (Центар за драмски уметности Т- Хаус Скопје), Вибке Штадлер (Невладина организација Контрапункт Скопје), Зилке Витинг (Центар за балканска соработка ЛОЈА, Тетово) и Лучија Цимерман (Кендра Мултимедија, Приштина). „Култура на изведување” е заеднички проект на четири организации од Косово и Македонија, […]