Сашо Андреевски

photo SA

дипломиран германист – Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје Универзитет Касел, Германија