Печати

Предавање и дискусија на тема: „Границите на Европа“, Гете и Ниче како вистински „европејци“

Почитувани членови и пријатели на ЗДМГПС,

со задоволство би сакале да Ви најавиме дека на 09.10.2015 (петок)  во организација на Друштвото за македонско-германско пријателство и соработка, а во соработка со Универзитетот Бохум ќе се одржи предавање и дискусија со Кевин Лиџери, докторанд на Универзитетот Бохум на тема:„ГраницитенаЕвропа“, ГетеиНичекаковистински„европејци“

Почеток: 18:30 часот

Место: Кафе-книжарница Децата од нашата улица

Предавањето ќе биде на германски јазик, дискусијата со можност и на англиски.

kevin3 web

Ако некој се обиде моменталната ситуација на Европа топографски и епистемолошки да ја картографира ќе наиде на значителни тешкотии. Кога се зборува за "Тврдината Европа" (израз кој датира од Втората Светска Војна ) тогаш се работи за разграничување помеѓу безбедност и заштита, што излегува од рамките на метафорична и воена важност. Европа е пред се поглед дефиниран од страна на други држави преку се она „туѓо“ и „надворешно", што впрочем не е Европа. Во предавањето ќе се направи силна дистинкција меѓу Европа и другите национални држави што ќе биде вовед во натамошната дискусија.

Погледнувајќи ја германската културна и интелектуална историја, двајца мислители се чини дека имале најголемо влијаније за прашањата со границите и ограничувањата до ден денес: Јохан Волфганг Гете и Фридрих Ниче.

Што ги прави овие двајца германци, Гете и Ниче, „вистински германци“ или подобро, „вистински европејци“ бидејќи тоа е начинот на кој тие се гледале себеси?

Предавањето ќе се обиде да даде одговор на прашањето како може една нација, опкружени со други народи, да опстои и воопшто да се развие. Истото ќе се покаже врз пример на "германско-европската драма" и тоа во три чекори: Првиот чекор се однесува на односот на двајцата мислители на германците како народ, во вториот чекор ќе бидат прикажано како Гете и Ниче ги отворија своите германски погледи за европска перспектива. Последниот чекор е констатација и изглед.

Да резимираме: Во првиот чекор, прашањето е генерално за национализам и ограничување, во вториот постои отворање и одраз на овој прв чекор. Прашањата се, размислуваат националните држави во европскиот простор? Колку важни се националните држави и како тие функционираат? Како функционира односот на отворање и затворање?

Број на гледања на артикли
153002

Имаме присутни 366 гости и нема членови